uitbreiding Albert Schweitzerschool Rotterdam

samenwerking met atelier PRO

De Albert Schweitzerschool is een basisschool gelegen aan de Baanweg in de Rotterdamse wijk Overschie direct aan het Sidelingepark. De huidige school staat hier sinds de jaren 70. De kinderen zijn naar leeftijdsgroep over de gebouwen verdeeld. De kleuters en onderbouw hebben ieder een eigen gebouw. Deze opzet biedt een gevoel van kleinschaligheid en zo worden kinderen van 4 jaar niet overrompeld door tieners! De nieuwbouw vervangt de gebouwen van de kleuters en de onderbouw waarbij het  gevoel van kleinschaligheid niet mag worden verloren. 

De nieuwbouw heeft een L-vorm met de kop richting de Baanweg passend bij de stedenbouw in Overschie die gedomineerd wordt door stempels en stroken. Met de nieuwe positionering creëert het volume op natuurlijke wijze samen met de bestaande bebouwing drie speelpleinen. Op het groene kleuterplein aan de kant van de Baanweg ontdekken de kleuters de natuur. Tussen beide gebouwen is een geborgen plein voor de middenbouw waar ze naar hartelust kunnen klimmen. Aan de zijde van het Sidelingepark bevindt zich het bovenbouwplein, de plek om te rennen en voetballen. De onderverdeling van de pleinen sluit aan op de verschillende toegangen van de school waardoor de kinderen elkaar niet hoeven te kruisen en de route van en naar de lokalen kort is. 

De schaal van het kind is meegenomen in de vormgeving van de gevel. De L-vorm krijgt een schaalverfijning met de terugliggende buitennissen. Deze nissen liggen in het verlengde van de lokalen en kunnen ook voor buitenonderwijs gebruikt worden. De vormentaal van deze nissen is een verwijzing naar de verbijzonderingen in de hoeken van de bestaande bouw. Daarnaast werken de nissen mee aan de geluidsreductie op de gevels. 

3 verschillende pleinen

eenduidige L-vorm

schaalverfijning met nissen

grote raamvlakken in de taal van de bestaande school

aula als centraal hart

clusters met eigen entree’s

flexibiliteit waar toiletkernen vaste elementen zijn

In de nieuwbouw zitten de peuters, kleuters en de onderbouw en een aantal gemeenschappelijke functies, het speellokaal, de aula en keuken en teamruimte. De aula is het hart van de nieuwbouw en door zijn ligging en transparantie ook het hart van de gehele school.  In het verlengde van de aula ligt het verdiepte speellokaal. Zo ontstaat er een mogelijkheid om een theater te maken voor voorstellingen en bijeenkomsten. Op het speellokaal ligt aan de aula de teamruimte met keuken voor de school. Deze ruimte ligt ook iets lager dan de eerste verdieping waardoor ook hier de mogelijk is om informeel samen te komen.

De lokalen liggen in clusters om de aula heen. Om de kinderen geborgenheid te bieden zijn er clusters waar 3-4 lokalen samenkomen met een leerplein. Grote raampartijen bieden contact tussen de lokalen en de leerpleinen. Per cluster zijn de lokalen met elkaar verbonden door flexibele wanden.

Ieder cluster heeft een eigen toegang naar de aula en ook een directe toegang naar de buitenruimte.

Aangezien onderwijs altijd in ontwikkeling is, is er nagedacht  over de veranderbaarheid en gekozen voor een stalen kolommen constructie. Deze constructie maakt het mogelijk dat de wanden tussen de lokalen in de toekomst ook weggehaald kunnen worden waardoor ook unitonderwijs eenvoudig mogelijk is. De toileteenheden verdelen de ruimte dan vanzelfsprekend op in verschillende plekken.

begane grond
eerste verdieping

algemene info:

© beelden studiolp