rooftops Heerlen

Het centrum van Heerlen ligt tussen de Geleenbeek en de Caumerbeek. Het huidige centrum heeft een steenachtige karakter. In onze visie voegen we een natuurlijke waarde aan de stad toe door een zichtbare ecologische verbinding te maken tussen de twee beken. De daken zorgen voor deze verbinding! Het doel is om de daken van Heerlen zo groen mogelijk te maken. In onze visie moet deze oplossing een eenvoudig, duurzaam en flexibel ontwerp zijn: een low-budget daktuin. Een dakpakket dat elke dakeigenaar bij Schunck kan kopen en op het dak kan plaatsen. Door zijn eenvoud van de oplossing zal het zich, als een druppel inkt over de stad, verspreiden en de daken overnemen.

De basis van ons ontwerp is een hergebruikte houten pallet! We introduceren verschillende soorten modules die vanuit een pallet zijn getransformeerd naar een groene tuin, een bank, een klein huis, een stadsboerderij of een terras. De modules kunnen in combinatie of solitair worden gebruikt. Iedereen kan beginnen met 1m2 tuin en samen worden ze een wijdverspreid raster over alle daken van Heerlen. Door opties te combineren ontstaan er daktuinen van postzegel- tot parkgrootte. Een diversiteit die past bij het imago van Heerlen met elementen die cradle tot cradle zijn!
Het evenement begint met de door de competitie aangegeven 7 daken te transformeren in groene daken met verschillende functies en deze toegankelijk te maken voor het publiek. Naast de bestaande ingangen voegen we een lift, bruggen en een grote trap toe. Ook deze zijn allemaal gemaakt van het hout van pallets!

Daarnaast kunnen bewoners en bedrijven het initiatief nemen en daktuinpakketten voor hun eigen dak bestellen en zo het groene daklandschap over het centrum van Heerlen verspreiden.
De groene modules zorgen voor een ecologische ontwikkeling, een spons om water op te vangen en een bindmiddel van stikstof. De basisvegetatie voorzien van de modules past bij de potentiële natuurlijke vegetatie van het omringende landschap van de beken zoals rijke valse haver-graslanden met kruiden en composieten. In tegenstelling tot de drukke straten van de stad zijn de daken een rustige plek met een prachtig uitzicht.

Water van de daken wordt verzameld en opgeslagen onder de straten. Dit water wordt gebruikt voor irrigatie. De windmolens / zonnepanelen pompen het water in watertanks op het dak. Water stroomt door een systeem van irrigatiebuizen. Het opgeslagen water onder de straten lekt ook langzaam in het oppervlak en draagt bij aan de natuurlijke stroom van kwelwater aan de zijkanten van de vallei. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het grijswatercircuit.
Aangezien dit groendak eenvoudig is uit te breiden werkt het toe naar een verbinding op het lokaal schaalniveau. Green Pallet Pixel herstelt een ecologisch verbinding met het omringende landschap, werken aan een duurzame regenwatercirculatie en zorgt voor een rustige en plezierige groene tegenhanger van het stadsleven!

groen dak

moestuin

bank

Tinyhouse

© beelden studiolp en OASE stedenbouw en landschap