de 3 zusters in Nijmegen

samen met Steenvlinder, SOW en OASE landschap en stedenbouw

Deze woningbouwontwikkeling ligt in de oude kloostertuin binnen het kloostercomplex in de wijk Hazenkamp, een wijk uit de jaren 30 op de hoek van de Groenestraat en de Dobbelmannweg. Het kloostercomplex vormt een herkenbaar ensemble van monumentale gebouwen omzoomd door muren.

Bij het inpassen van de nieuwbouw binnen het ensemble ligt de nadruk op de korrelgrootte, samenstelling en oriëntatie van de gebouwen. De nieuwe ontwikkeling van de locatie is een startsein zijn voor een renovatie van het gehele kloostercomplex. Stedenbouwkundig en landschappelijk heeft dit complex potentie als groene uitloop voor deze wijk. Waarbij de openbare Kloostertuinroute, een voortzetting van het Kastanjelaantje, als een rode draad de reeds bestaande functies als speelbos en kruidentuin verbindt tot een Kloostertuin. 

maat van de gebouwvolumes

samengestelde gebouw ensembles

maximale bouwvlak

maximale bouwvolume

gemeenschappelijk hart introduceren

ruimte maken 

aansluiten op architectuur van kloosterensemble

entree’s aan het gemeenschappelijke hart

individuele vrijheid

‘De 3 zussen’ is de laatste aanvulling van het klooster ensemble aan de Dobbelmannweg te Nijmegen. Centraal in het maximaal toegestane bouwvolume ligt opgetild plein, het gemeenschappelijke hart. Hier is een sociaal plek voor bewoners om te ontmoeten en gezamenlijke evenementen te organiseren. Het hart ligt op de half verdiepte parkeervoorziening en de bergingen van de woningen en het gemeenschappelijk afvalinzamelpunt. 

Rond het centrale plein liggen drie bouwblokken. Ieder bouwblok met een eigen identiteit passend bij de omgeving. Het kloosterblok met schilddak is een moderne architectonische voortzetting van het bestaande religieuze erfgoed. In hoofdvorm, verhouding en detaillering sluit het blok aan bij het Pensionaat. Dit woonblok heeft 7 grondgebonden woningen en staat evenwijdig met de Dobbelmannweg. Het is opgetrokken in een moderne lichte baksteen met verticaal gemetselde banden die het blok bij elkaar bindt. 

Haaks op de Dobbelmanweg, aan de zuidzijde van de kloostertuin komt het stadsblok te staan. Dit blok van 5 grondgebonden woningen vormt met zijn zadeldak, typisch van de architectuur van woningen aan de Dobbelmannweg, de aansluiting naar de zuidzijde van de straat. Dit blok bestaat uit baksteen in een moderne variant, eenvoudig en elegant. De kopgevels van dit blok zullen gedurende de tijd vergroenen door rankende klimplanten zoals Parthenocissus of clematis. De groene gevels zuiveren de lucht voor de buurt en biedt een thuis voor vele vogels en insecten. 

In de kloostertuin staan de parkwoningen. Dit blok bestaat uit 6 houten grondgebonden huizen met ieder hun eigen zadeldak om de individualiteit te benadrukken, maar ook voor de juiste oriëntatie van de dakvlakken naar het zonnige zuiden t.b.v de PV panelen. Om het groene karakter van hun locatie midden in de kloostertuin te benadrukken is dit blok geheel bekleed in hout. 

De hoofdentree van ‘de 3 zussen’ ligt aan de Dobbelmannweg. Via deze doorgang in de bestaande ommuring van het terrein vinden de auto’s hun weg naar de parkeergarage en de bewoners hun individuele entree ofwel in parallel aan de Dobbemanweg ofwel via het het gemeenschappelijke plein.

INDIVIDUELE VRIJHEID IN FACADE EN INTERIEUR. 

Alle drie de blokken worden opgebouwd met een zeer duurzame houten constructie. Deze wordt in een korte tijd als een bouwpakket ter plekke in elkaar gezet. In het pakket hebben de bewoners grote individuele vrijheid met betrekking tot de indeling en inrichting. Een extra slaapkamer, of juist een minder of een vide behoren tot de mogelijkheden. Ook aan de buitenzijde heeft de bewoner mogelijkheid om zijn stempel op de architectuur te drukken. Binnen de kaders van de architectuur kunnen zij een dakkapel, meer of grotere ramen of een openslaande pui toevoegen aan hun pakket. 

algemene informatie:

  • 18 woningen
  • halfverdiept parkeren
  • houtbouw